Houten huisje aan het Moleneind van Harrie Kuyten (1883-1952)

Houten huisje aan het Moleneind van Harrie Kuyten (1883-1952)

Op dit nogal sombere schilderij dat Harrie Kuyten rond 1930 schilderde staat een heel bijzonder houten huisje afgebeeld. Het is het ‘gepotdekselde’ en bruin geteerde houten huisje van Coba Tuin, dat oorspronkelijk vlakbij de Graafjesbrug stond. Coba, uit het Kortenhoefse geslacht Van de Velden leerde haar man Gerrit Tuin kennen toen ze als heel jong meisje werkte in een ‘s-Gravelandse wasserij. De uit Zwartsluis afkomstige Gerrit Tuin kwam daar hoogveen-turven bezorgen om de ketels te stoken. Het echtpaar Tuin leefde vooral van de palingvisserij. Gerrit rookte de vangst en ventte die uit in Hilversum en Loenen. Coba verkocht van huis uit, repareerde de katoenen ‘dobbers’ waarmee gevist werd en verzorgde op het erf naast hun huisje de varkens, die als voedsel het visafval kregen. Daarnaast zorgde ze voor het kinderrijke huishouden en bakerde tot haar 78ste jaar in Kortenhoef. Het is haast niet voor te stellen dat dit kleine huisje met maar één venster zoveel personen en drukte heeft kunnen herbergen.

Het huisje is vaak uitgebeeld door schilders die vanaf de Kortenhoefsedijk de Graafjesbrug en het Moleneind schilderden. Omdat het kanaal nog niet gegraven was, had je een fraai zicht op de lange dijk die toen nog niet onderbroken werd. Toch heeft het huisje niet altijd vlakbij de brug gestaan. Toen botenbouwer De Vries uit Vinkeveen een stuk grond kocht aan de Bruggevaart en er een succesvol bedrijf begon, wilde hij graag uitbreiden en kocht de grond waarop Coba’s huisje stond. Om haar niet dakloos te maken, kocht hij verderop een lapje grond en de buren zorgden ervoor dat het huisje in zijn geheel, op rolletjes, op de nieuwe plek kwam te staan.

En daar heeft Harrie Kuyten het geschilderd vanaf de overzijde waar op het erf van Geurt Pos zijn houten atelier stond. Dat atelier was net als het huisje van Coba Tuin óók verplaatst. Het stond eerst, omstreeks 1900, bij de Kattenbrug en was het eigendom geweest van de schilderes E. Mulier, gravin Van Limburg Stirum. Het werd in zijn geheel op een platte boot gezet en naar de nieuwe plek aan het Moleneind gevaren. Kuyten kwam er vaak met zijn schildervriend Arnout Colnot. Colnot schilderde hier in Kortenhoef net als Kuyten in zware kleuren en met brede penseelstreken. Die donkere, stevige schildertrant, met slechts enkele lichte contrasten erin, was het kenmerk van de Bergense School waartoe zij behoorden. Harrie Kuyten was in zijn tijd al een gevierd schilder. Hij behaalde veel prijzen en was al jong in het buitenland te vinden. Op latere leeftijd, toen hij in de kop van Noord-Holland, in Groet, woonde, ging hij lichter schilderen. Zijn strandgezichten zijn vanwege hun lichte vrolijkheid daarom het meest gezocht.