DE COLLECTIE

De basis van de collectie van de Stichting bestaat uit de waardevolle schilderijen en beeldhouwwerken van de voormalige gemeente ’s-Graveland. Het gaat om schilderijen van kunstenaars die omstreeks 1900 en later de omgeving van Kortenhoef als inspiratiebron gebruikten. Door de hoge kwaliteit van hun werk ontstond een Kortenhoefse School als schilderstroming. De huidige collectie in het gemeentehuis geeft een representatief beeld van de schilders uit deze stroming.

In Kortenhoef zijn een aantal straten naar deze schilders genoemd, zoals de A.W. van Voordenlaan, Bernard van Beeklaan, P.J.C. Gabriëlgaarde, J.C. Ritsemalaan en Smeerdijkgaarde.

WAAR BEVINDT DE COLLECTIE ZICH?

De collectie van de Stichting, die inmiddels is uitgegroeid tot een uniek stuk cultureel erfgoed, hangt tegenwoordig in het gemeentehuis van Wijdemeren.

STICHTING KUNSTBEZIT ’S-GRAVELAND

Rond de eeuwwisseling heeft de gemeenteraad van de voormalige gemeente ’s-Graveland besloten om de collectie onder te brengen in een Stichting(svorm). Dit om het in stand houden van deze unieke verzameling schilderijen en kunst veilig te stellen. Na de samenvoeging tot de nieuwe gemeente Wijdemeren in januari 2002 heeft de Stichting tevens het beheer van kunstwerken van de voormalige gemeenten Loosdrecht en Nederhorst den Berg op zich genomen. In januari 2018 is de Stichting ook eigenaar van deze kunstwerken geworden.

DOEL EN TAKEN VAN HET STICHTINGSBESTUUR

Het doel van de Stichting is om de inmiddels omvangrijk geworden verzameling aan schilderijen en kunst door een goed beheer voor de toekomst veilig te stellen. Daarnaast koopt de Stichting met enige regelmaat nieuwe kunstwerken aan. Deze aankopen worden mogelijk gemaakt subsidies en particuliere schenkingen. Sinds een aantal jaren verwerft de Stichting ook moderne schilderijen van in de dorpen werkzame hedendaagse kunstenaars.

Statutair is vastgelegd dat de Stichting regelmatig gratis, of tegen een matige toegangsprijs, tentoonstellingen organiseert. Hierdoor kan ook het publiek met de prachtige collectie in aanraking komen. Ook geeft de Stichting kunstvoorwerpen tijdelijk in bruikleen voor tentoonstellingen elders in het land.

Voor de verwezenlijking van deze taken kan de Stichting rekenen op een jaarlijkse subsidie van de gemeente Wijdemeren.

U KUNT ONZE STICHTING FINANCIEEL ONDERSTEUNEN

U kunt op diverse manieren de doelstellingen en werkzaamheden van onze Stichting steunen. Bijvoorbeeld door de Stichting een financiële schenking te doen. De Stichting is erkend als een zogenaamde artikel 24 stichting, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Zeker in het kader van een terugtredende overheid zijn we gebaat bij financiële ondersteuning door particulieren. Ook legaten en andere erfstellingen worden door de Stichting bijzonder gewaardeerd.

Daarnaast roepen we uw hulp in bij het vinden van mogelijkheden om kunstwerken te verwerven die de inhoud van onze collectie kunnen verrijken. Misschien heeft u voor ons een belangrijke tip waar we een schilderij, passend in onze collectie, kunnen aanschaffen.

Of misschien heeft u een kunstwerk in uw bezit dat u wilt verkopen of wegdoen. Dan kunt u dit kunstwerk ook aan het bestuur van de Stichting te koop aanbieden of schenken. In dit geval verdwijnt uw kunstwerk niet naar een voor u onbekende bestemming, maar maakt het onderdeel uit van onze collectie. Het is zelfs mogelijk dat uw voormalig schilderij in de toekomst onderdeel zal uitmaken van een door ons stichtingsbestuur (jaarlijks) te organiseren expositie. Het schilderij dat u aanbiedt moet uiteraard wel passen in de doelstellingen van onze collectie.

VERDERE INFORMATIE

Via onze website informeren wij u over de doelstelling en activiteiten van onze Stichting. Ook op het gebied van documentatie kunt u ons helpen. Graag wil de Stichting samen met de Historische Kring “In de Gloriosa” de documentatie over de schilders uit de Kortenhoefse School verder uitbreiden. Brieven, knipsels en andere documenten met informatie over dit onderwerp zijn dus eveneens van harte welkom. Uiteraard geldt dit ook voor andere en latere schilders die in Kortenhoef en omgeving werkzaam waren en/of hier woonden.