Dubbelexpositie K.J. Willering en Geesje Mesdag-van Calcar. Schilders van de Kortenhoefse School

De Stichting Kunstbezit ’s-Graveland zal tijdens het lange weekend van vrijdag 18 oktober t/m zondag 20 oktober 2024 in de Oude School aan de Kortenhoefsedijk 145 te Kortenhoef een groot aantal interessante schilderijen van deze beide schilders van de Kortenhoefse School laten zien. Een aantal van zeven schilderijen komt uit de collectie van onze Stichting. Dat aantal wordt aangevuld met werken van diverse particulieren uit de regio en een drietal werken uit de kunstcollectie van de gemeente Hilversum. Zij verlenen geheel belangeloos hun medewerking aan deze expositie.

K.J. Willerding (1886-1974)
Willerding studeerde aan de Akademie in Amsterdam en startte in Kortenhoef zijn atelier. In 1920 liet hij aan de Kerklaan een door architect W.C. Hamdorff ontworpen woning c.q. atelier genaamd ‘Het huis in de zon” bouwen. Poldergezichten in Kortenhoef waren zijn favoriete onderwerpskeuze. Daarnaast was hij met zijn schildersezel ook langs de ’s-Gravelandsevaart nabij de Smidsbrug te vinden. Naast olieverfschilderijen en aquarellen maakte Willerding ook veel pasteltekeningen en was hij bekwaam in de portretkunst en het schilderen van stillevens. Studiereizen naar België, Italië, Duitsland en Frankrijk leverden buitenlandse taferelen op tal van zijn doeken op. Zijn werken zijn bijzonder kleurrijk en daarin onderscheidt hij zich van veel van zijn lokale kunstenaarsvrienden. Buiten de Kortenhoefse School om was hij bevriend met de Loosdrechtse kunstschilder Dirk Smorenberg.


Wintergezicht van het tolhuis met sluisje aan de Kwakel/Kerklaan tijdens dooiend ijs. Begin zeventiende eeuw werd de vaart langs de Kortenhoefsedijk en De Kwakel gegraven om een verbinding tussen Amsterdam en Naarden te creëren. Deze kleine sluis is in 1939 gesloopt.


K.J. Willerding. Kortenhoefse polder.

Gesina (Geesje) Mesdag-van Calcar (1850-1936)

Geesje Mesdag-van Calcar volgde haar kunstopleiding aan de academie Minerva in Groningen. Een opleiding die zij afsloot met een stage bij P.J.C. Gabriël (1828-1903) in Brussel, de grondlegger van de Kortenhoefse School. Na haar huwelijk met landschapschilder Taco Mesdag (1829-1902), broer van de bekende Haagse-Schoolschilder Hendrik Willem Mesdag, vestigde zij zich in Den Haag en werd het echtpaar lid van de kunstenaarssociëteit Pulchri Studio. Behalve in Scheveningen en Drenthe schilderde Geesje Mesdag-van Calcar ook in Noord-Brabant en in Kortenhoef. Door haar leraar Gabriël, polderschilder bij uitstek, kwam Geesje regelmatig in Kortenhoef schilderen. Ze logeerde dan in het Rechthuis. Kort na het overlijden van haar man en van haar voormalige leermeester Gabriël liet Geesje in 1904 langs de Kortenhoefsedijk een eenvoudig houten atelier “de Karekiet” op palen in het water bouwen. Voor logies en maaltijd was zij net als andere schilders van de Kortenhoefse School aangewezen op herberg het Rechthuis of bij particulieren thuis. De kamer in de herberg waar Geesje altijd sliep was tegelijk vergaderruimte voor de gemeenteraad. Het Rechthuis is tegenwoordig Brasserie Geesje en naar haar vernoemd.

Vanuit haar atelier even verderop langs de Kortenhoefsedijk was een wijds uitzicht over de Kortenhoefse polder en het Wijde Gat. Geesje schilderde dan ook veel plasgezichten.  Ook bloemen, stillevens en interieurs, in een impressionistische stijl, waren geliefde onderwerpkeuzes. Na 1910 kwam zij niet meer in het atelier en werd het vele malen voor exposities van andere schilders zoals Van Everdingen, Bastert, Poggenbeek, Vreedenburgh en Van Beek gebruikt. Van 1929 tot 1989 kreeg het atelier de bestemming van jeugdherberg “de Karekiet”, de oudste van Nederland. Momenteel wordt het pand particulier bewoond en heeft het de status van rijksmonument.


Geesje Mesdag-van Calcar. Brug over de Kortenhoefse sloot.


Atelier “de Karekiet” van Geesje Mesdag-van Calcar aan de Kortenhoefsedijk 137.

Het bestuur van de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland verwelkomt u graag tijdens deze bijzondere kunstmanifestatie in de Oude School.

Noteer de data vrijdag 18 oktober t/m zondag 20 oktober 2024 alvast in uw agenda!

Henri Spijkerman, voorzitter Stichting Kunstbezit ‘s-Graveland