OVER ONS

Inleiding

De voormalige gemeente ‘s-Graveland is begin jaren negentig van de vorige eeuw begonnen  met het verzamelen van werken van kunstenaars die zich vanaf ongeveer 1900 in en rond Kortenhoef hadden gevestigd en van andere kunstenaars die deze omgeving (inclusief ‘s-Graveland en Ankeveen) gebruikten als inspiratiebron voor de door hen gemaakte schilderijen. Zij legden het beeld van deze dorpen, het polderlandschap en de dorpsbewoners vast op hun doeken. De basis van deze collectie bestaat hierdoor uit kunstwerken van de zogenaamde Kortenhoefse School die van regionaal en cultureel belang zijn. De collectie is inmiddels uitgegroeid tot een uniek stuk cultureel erfgoed en bevindt zich in het gemeentehuis van Wijdemeren te Loosdrecht. De gemeente ‘s-Graveland is namelijk op 1 januari 2002 samen met de gemeenten Loosdrecht en Nederhorst den Berg heringedeeld tot de nieuwe gemeente Wijdemeren.

Doelstelling van de Stichting

Het doel van de Stichting Kunstbezit ‘s-Graveland (voortaan afgekort tot ‘de Stichting’) is om de inmiddels omvangrijk geworden verzameling aan schilderijen en kunst door een goed beheer voor de toekomst veilig te stellen. Daarnaast koopt de Stichting met enige regelmaat nieuwe kunstwerken aan. Deze aankopen worden mogelijk gemaakt door subsidies en particuliere schenkingen. Sinds een aantal jaren verwerft de Stichting ook moderne schilderijen van in de dorpen werkzame hedendaagse kunstenaars.                                                

Statutair is vastgelegd dat de Stichting regelmatig gratis, of tegen een matige toegangsprijs, tentoonstellingen organiseert. Hierdoor kan ook het publiek met de prachtige collectie in aanraking komen.

Historie

De Stichting is in februari 2001 opgericht. De toenmalige burgemeester W.J. Kozijn, toenmalige wethouder Co de Kloet en raadslid W. Hafkamp van de gemeente ‘s-Graveland waren de initiatiefnemers.

Het eerste stichtingsbestuur bestond uit voornoemde burgemeester Kozijn als voorzitter, mevrouw C.M.T. Denninger-Schreuder als secretaris en P. van Enk als penningmeester. L. Pott en mevr. C. van den Velden waren bestuursleden.

Het huidige stichtingsbestuur bestaat uit:

  • voorzitter: Henri Spijkerman
  • vice-voorzitter: Marie-Antoinette Stroomberg
  • secretaris: Pim van Groeningen
  • penningmeester en notuliste: Ria Spithoven
  • namens gemeente: wethouder van cultuur Ron de Haan
  • lid: Cees Boom
  • lid: Joop Glijn

met medewerking van websitebeheerder Sander Meester en fotograaf Arie de Boer

Jaarverslagen

2020 en 2021 Jaarverslag Stichting Kunstbezit ‘s-Graveland 2020 en 2021
2019: Jaarverslag Stichting Kunstbezit ‘s-Graveland 2019
2018: Jaarverslag Stichting Kunstbezit ‘s-Graveland 2018