Nakaarten van Hetty Noorman-Hogenhout (1927-2010)

Op vrijdag 3 mei 2019 is een bronzen beeld van de in 2010 overleden Loosdrechtse beeldhouwster Hetty Noorman door de burgemeester van Wijdemeren F. Ossel en de zoon van de kunstenares, O. Noorman, officieel onthuld.

Het beeld getiteld Nakaarten stelt de samenkomst voor van dorpsbewoners op en naast een bankje. Uit de voorstelling van dit prachtige kunstwerk blijkt samenhang en verbintenis. Dat kunst verbindt bewijst niet alleen de afbeelding van het beeld zelf. Het bleek ook uit de samenstelling van de aanwezigen tijdens de onthulling.
Het beeld is geplaatst in dialoog tussen de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland met inwoners, Vereniging Natuurmonumenten als eigenaar van de grond en de gemeente die culturele organisaties subsidieert en de plaatsing van dit beeld via vergunningverlening mogelijk maakte. De omwonenden vervullen zelfs een rol in het onderhoud van deze picknickplaats als rustpunt in onze drukke samenleving. Kunst verbindt mensen in een dorp, in een samenleving.

De plaatsing van het beeld van Hetty Noorman is een uitstekend voorbeeld van hoe inwoners en maatschappelijke organisaties zich actief inzetten voor de cultuur in hun leefomgeving. Dit sluit aan bij de bedoeling van de vorig jaar door de gemeenteraad vastgestelde Cultuurnota Wijdemeren 2018-2021. 
Naast de artistieke waarde van de creatie van Hetty Noorman gaat het volgens eigentijdse opvattingen vooral ook om wat kunst bijdraagt aan de samenleving.

Wie is deze kunstenares eigenlijk?
Hetty Noorman volgde haar opleiding aan de Kunstnijverheidsschool te Amsterdam en de vrije Academie te Laren. Veel van haar werk is geplaatst bij openbare gebouwen in onder andere Hilversum, Nigtevecht, Oud-Loosdrecht en Woerden. Haar onderwerpen zijn meestal mensen of dieren. In Hilversum is het beeld “Twee minuten stilte” een door haar ontworpen herdenkingsmonument voor de Tweede Wereldoorlog op de Noorderbegraafplaats. Verder staat van haar hand in de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden een buste van Hans Wiegel.

Het beeld Nakaarten is afkomstig uit een particuliere bedrijfscollectie van Alliander N.V. (werkzaam in de energievoorziening) te Leeuwarden. Via tussenkomst van QKunst te Utrecht is het beeld aan de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland geschonken.

Wij als stichtingsbestuur zijn blij dat het beeld van Hetty Noorman is thuisgebracht naar Wijdemeren!

Henri Spijkerman,
Voorzitter Stichting Kunstbezit ’s-Graveland